Najważniejsze wiadomości o nas

Nasza siedziba: 21 040 Świdnik, ul. Wyspiańskiego 27

Zespół prowadzący:

mgr Renata Puchala - psycholog, psychoterapeuta

Kwalifikacje: studia psychologiczne (KUL), 2-letni staż Terapii Gestalt; Kursy: psychologia transpersonalna, Terapia Skoncentrowana Tematem (TZI), Międzynarodowa licencja Master Practitioner of Art. of NLP, kursy aplikacyjne NLP: hipnoza, NLP dla oświaty, NLP dla terapeutów, NLP dla zdrowia, Design Human Engineering, specjalista w zakresie dysortografii i dysleksji

mgr Barbara Kasprzak - plastyk, pedagog, terapeuta NLP, arteterapeuta

Kwalifikacje: studia na Wydz. Pedagogiki i Psychologii oraz w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS, studia podyplomowe w IWA UMCS, międzynarodowa licencja Master Practitioner of ART. of NLP, kursy aplikacyjne: NLP dla oświaty, NLP dla zdrowia, NLP dla terapeutów, TZI, Międzynarodowe Warsztaty Twórcze, Warsztaty Arteterapii, certyfikat arteterapeuty (Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich Kajros)

mgr Anna Bogusz - muzyk

Kwalifikacje: Studia na Wydz.Prawa i Administracji UMCS, Studium Kulturalno-Oswiatowe i Bibliotekarskie -specjalność choreografia, warsztaty muzykoterapii